Tv-programmer på dansk tegnsprog

Er der en fremtid for DDU

  • Debat
  • Foreningslivet

Længe har det været en kendsgerning, at Danske Døves Ungdomsforbund, DDU, ser ind i en meget usikker fremtid især på grund af faldende medlemstal.

DDU risikerer at skulle lukke, da de er afhængige af medlemmer, for at kunne få økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

DDU nedsatte efter deres generalforsamling i sidste år en arbejdsgruppe, der skulle komme op med forslag til en mulig redningsplan. Vi har talt med dem om hvad der kom ud af dette. Og så spørger vi DDL om der kan og skal gøres.

Lignende videoer