Tv-programmer på dansk tegnsprog
19
63
-
20
23

Medarbejdere

Administrationen

Vivien Batory

Institutionsleder

Laila Østergaard

Økonomi- og administrationsleder

Lisbeth Pindborg

Administrativ medarbejder

Dorte Knudsen

Servicemedarbejder

Udsyn

Redaktionen
Lars Laugesen

Redaktionsleder, Journalist, tilrettelægger

Anne Hyland

Programproducer og koordinator

Jens Luckenbach

Journalist, tilrettelægger, studievært

Olivia Røntved Egeberg

Journalist, tilrettelægger, studievært (Orlov)

Jakob Peitersen

Journalist, tilrettelægger, tillidsrepræsentant

Leila Svetlov

Programmedarbejder, tilrettelægger og studievært

Mads Gotfredsen

Programmedarbejder, tilrettelægger og studievært

Aktualitet

Redaktionen
Lea Houborg Hyldstrup

Koordinator, programmedarbejder og vært

Julie Fabricius Faustrup

Vært og projektmedarbejder

Caroline Seiler

Vært, program- og SoMe medarbejder

SoMe & Kommunikation

Josefine Steenberg

SoMe-manager

Teknisk afdeling

Johannes Pilmann Pedersen

Teknisk koordinator, klipper og fotograf

Mette Dahl Iversen

Tekniker, klipper og fotograf

Laurids Wielandt Larsen

Klipper

Døvefilms medarbejdere har tavshedspligt i forhold til personfølsomme oplysninger fremkommet i forbindelse med den daglige administration og ved optagelse af vores programmer. Denne tavshedspligt bortfalder ikke ved ophør af ansættelsen.

Døvefilm ledes af en institutionsleder, der over for bestyrelsen og socialministeriet har det samlede ansvar for Døvefilms programpolitik og produktion samt for økonomi, budget og personale. Institutionschefen har desuden det daglige programansvar og er ansvarlig i forhold til medieansvarsloven og DR’s etiske retningslinjer.