Tv-programmer på dansk tegnsprog
Troels Madsen – Bestyrelsesforperson

Softwareudvikler. Udpeget af Danske Døves Landsforbund.

Karen Løth Larsen – Næstforperson

Selvstændig konsulent, Plimsoll. Indstillet af den siddende bestyrelse.

Jan Rosendal

Chefkonsulent, DR bruger, Marked og Publicering. Udpeget af DR.

Christina Hausgaard

Pædagogisk vejleder for døve. Udpeget af Danske Døves Landsforbund.

Lars Ahlburg

Landsforperson for DDL. Udpeget af Danske Døves Landsforbund.

Majbritt Frisk Andersen

Døvekonsulent hos CFD. Indstillet af den siddende bestyrelse.

Brita Stallknecht

Forretningsdirektør, Incita. Udpeget af Socialstyrelsen.

Jakob Peitersen

Medarbejderrepræsentant hos Døvefilm. Deltager i møderne uden stemmeret.

Døvefilm har en bestyrelse på syv medlemmer, som beskikkes af Socialstyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Døvefilms drift. Bestyrelsen beskikkes for fire år ad gangen og består af en forperson, næstforperson og seks medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:
  • Forpersonen, der har viden inden for området, udpeges af Socialstyrelsen
  • Et medlem udpeges af DR
  • Tre medlemmer udpeges af Danske Døves Landsforbund.
Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges et medlem, som så vidt muligt har særlig viden om mediebranchen. Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges et medlem som så vidt muligt har særlig viden om, eller professionelle erfaringer med segmenter indenfor målgruppen. Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges en næstforperson. Bestyrelsen har ansvar for, at de bestemmelser, der ligger for Døvefilm, bliver overholdt. Bestyrelsen fastsætter de generelle retningslinjer for Døvefilms virksomhed. Bestyrelsen skal arbejde for Døvefilms bedste og er uafhængige af interessenter, f.eks. Danske Døves Landsforbund og DR. Efter Socialstyrelsens godkendelse ansætter og afskediger bestyrelsen Døvefilms leder, som står i spidsen for institutionens overordnede, daglige ledelse.