Tv-programmer på dansk tegnsprog

Om Døvefilm

Døvefilm er en selvejende institution, der blev oprettet i 1963 på initiativ af Danske Døves Landsforbund. Døvefilms vigtigste opgave er at være med til at give døve i Danmark de bedste muligheder for at deltage i samfundslivet og den offentlige debat på dansk tegnsprog.
Døvefilm er uafhængig af politiske- eller organisatoriske interesser.
Det er Social- og Boligministeriet, som fører tilsyn med Døvefilm. Over halvdelen af Døvefilms budget betales af Staten over finansloven, og derfor følger Døvefilm Statens regler for overenskomster, regnskabsføring osv.
Døvefilms CVR-nummer: 15850310.
P-nummer 1003398259.
Fakturaer kan sendes til Døvefilm med post eller pr. e-mail til faktura@deaftv.dk. Spørgsmål vedrørende betalinger kan rettes til bogholderen på tlf. 29734472.

Vores mission

Døvefilms kerneopgave er på dansk tegnsprog:

 At styrke døves handleevne i et demokratisk samfund

  • Døvefilm skal sikre døve adgang til væsentlig og uafhængig information, fx debat og kultur 
  • Døvefilm skal gennem indhold og tjenester tilskynde til deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces 

 At fremme døves viden og forståelse 

  • Døvefilm skal stimulere døves interesse for og viden om en bred vifte af emner i forhold til at være en del af det danske samfund 
  • Døvefilm skal styrke døves viden om og forståelse for internationale forhold, herunder europæiske forhold, samt andre kulturer og synspunkter 

 At forbinde døve og afspejle døves verden 

  • Døvefilm skal tilbyde en bred dækning af døvesamfundet og afspejle mangfoldigheden af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der findes på tværs af døvesamfundet 
  • Døvefilm skal med sit indhold indbyde til fælles oplevelser for døvesamfundet 

At formidle døves kultur og dansk tegnsprog 

  • Døvefilm skal lægge særlig vægt på sin rolle som formidler af døves kultur 
  • Døvefilm skal lægge særlig vægt på dansk tegnsprog og aktivt medvirke til at bevare og vise udviklingen i dansk tegnsprog