Tv-programmer på dansk tegnsprog

Ingen ledige stillinger haves i pt.

(Klik på boksen for at komme til Jobnet)

Nye medarbejdere

En forudsætning for Døvefilms virke er at have kvalificerede medarbejdere, og at dansk tegnsprog bliver brugt som arbejdssprog. Vores primære mål er at sikre kvalitet og udvikling af Døvefilms programmer og tilbud til gavn for vores seere.
Døvefilm skal være en attraktiv arbejdsplads. Vi tilstræber, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen med hensyn til alder, køn, handicap og etnisk baggrund m.v.
Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til administration@deaftv.dk. Vi følger datatilsynets regler omkring opbevaring af ansøgninger.

Fortrinsadgang til handicappede:

Beskæftigelsesministeriet har en bekendtgørelse om at alle offentlige arbejdspladser, som f.eks. Døvefilm, er forpligtet til at give en handicappet ansøger fortrinsadgang til en ansættelsessamtale. 

Du kan læse mere om fortrinsadgang til handicappede her: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/fortrinsadgang/

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til administration@deaftv.dk.
Alle ansøgninger, såvel uopfordrede som annoncerede, opbevares i 6 måneder, hvorefter de makuleres, med mindre andet aftales.

Elever og praktikanter

Døvefilm er uddannelsessted for FTP-elever og journalistpraktikanter. 

Målet med at ansætte elever og praktikanter er at tilbyde en attraktiv og spændende uddannelse.
Vi lægger vægt på, at elever og praktikanter får en grundig og udførlig oplæring og ikke blot indgår som en ekstra arbejdskraft i det daglige arbejde. Til både elever og praktikanter udpeges en personlig vejleder.