Rigspolitichefen genindtræder – har ikke begået tjenesteforseelse i minksag

Thorkild Fogde er i dag genindtrådt i tjenesten som rigspolitichef efter tjenstligt forhør.