Klima bliver nævnt én gang i regeringens finanslovsudspil

Regeringen har i udspillet samtidig lagt op vil mindske bevillingen til Klimarådet næste år med 66 procent.